YATIRIM TEZİMİZ

Yatırım Tezimiz

Yatırım Tezimiz

Adasta Tarım, projenin yatırıma değer olup olmadığı konusunda sağlıklı bir karar verebilme amacı ile bir ön fizibilite çalışması gerçekleştirilmiştir. Fizibilite çalışmasının sonucunda, Ulusal ve uluslararası pazarlarda tarım alanında lider olmayı hedefleyen bir kurum olan Adasta Tarım ’ın firma yeterliliği ve söz konusu proje yatırım koşullarının elverişliliği, proje yatırım startının verilmesini hızlandırmıştır.

Uygun Makro Trendler

 • Artan talep: Son yıllarda artan dünya nüfusu ve kuraklık nedeni ile tarımsal üretimin giderek önem kazanması
 • Azalan üretim: Türkiye de dahil olmak üzere gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde tarımdan geçinen nüfusun sanayi ve hizmet sektörüne kayması sebebiyle üretimin azalması

Türkiye Pazarı

 • Yanlış tarım uygulamaları: Türkiye'deki tarım faaliyetlerinin geleneksel yapısı nedeniyle verimsiz düzeyde olması ve dolayısıyla AB ülkelerinin oldukça gerisinde kalması (1993-1995 yıllarında hektar başına elma üretimi Türkiye'de 19.6 ton, İtalya'da 29,8 ton iken 2001’e gelindiğinde Türkiye 23 ton’a İtalya ise 36 ton’a ulaşmış bulunmaktadır)
 • Bölünmüş ve rekabetçi olmayan sektör yapısı: Büyük çoğunluğunu bireysel ve ufak çaplı tesislerin oluşturduğu ve dolayısıyla rekabetin zayıf olduğu sektör yapısı
 • Tarıma uygun iklim ve coğrafya: Türkiye’de tarım her ne kadar geleneksel, hatalı ve verimsiz yöntemlerle yapılsa da, ülkenin uygun toprağa, iklim şartlarına ve su kaynaklarına sahip olması
 • İş gücü: Ucuz iş gücü sayesinde doğru uygulamalarla AB pazarında üretilen ürünlere oranla ciddi maliyet avantajına sahip olunması

Adasta

 • Deneyimli ve başarılı üst yönetim: Geçmişte girişimlerinden ciddi oranda değer yaratmış üst yönetimin aktif olarak varlığı
 • Güçlü sermaye yapısı: Şirketin doğru ve verimli bir sermaye yapısıyla faaliyet göstermesi ve iş planını beklenen zamanda öngörüldüğü şekilde gerçekleştirmeye devam etmesi
 • Yatırım yaklaşımı: Başlangıcından itibaren yerli ve yabancı danışman kişi ve firmalarla çalışarak eksiksiz bir hazırlık sürecinin gerçekleştirilmiş olması
 • Coğrafya ve İklimin uygunluğu: Yüksek toprak verimliliğine, iyi ürün rengi sağlayan iklime sahip ve su kaynaklarına erişimi olan tesislerin mevcudiyeti (rakip bölgelere oranla 10 gün önce hasat imkânının bulunması)
 • Tesislerin konumu: Pazar hacmi en yüksek il olan İstanbul’a 150km mesafede olması ve ucuz iş gücü kaynaklarına erişimi olması
 • Verimli üretim yaklaşımı: Yatırım için Avrupa'da kullanılan son teknoloji ve sistemin tercih edilmesi ve hektar başına 50-60 bin kg üretim hedeflenmesi

Ürün Seçimi

 • Tarım konusunda yapılan ön fizibiliteler sonunda hastalıklara olan direnci, üretim, budama ve hasat verimliliği sebebiyle bodur meyvecilik konusunda karar kılınmıştır.
 • Türkiye 2 milyon ton elma üretimi ile Çin ve Amerika'dan sonra en büyük elma üreticisi durumundadır, fakat sadece 50 bin ton elma ihracı ile çok gerilerde kalmaktadır.
 • Oysaki elma, işçilik yoğun bir üretim olması nedeni ile Avrupalı üreticiler ile rekabet edebileceğimiz ender ürünlerdendir.

Alan ve Bölge Seçimi

 • Ülkemizde elma üretimi, çoğunlukla Isparta ve Göller Bölgesi’nde yapılmaktadır.
 • Üretim çoğunlukla son yıllarda yapılan bazı tesisler dışında, küçük ölçekli ve geleneksel biçimde gerçekleştirilmektedir.
 • Oysaki verimli tarım toprakları, uygun iklimi ve pazarlara yakınlığı itibariyle sahip Tekirdağ elma ve diğer bazı meyveler için elverişli yerdir.
 • Su kaynakları, iş gücü olanakları, uygun arazi bedelleri ve büyüme olanakları ile ilgili veriler toplanmış, yabancı danışmanların da onaylaması sonucu, Tekirdağ Banarlı'da, 187 dekarlık arazide su tespit edildiği için arazi satın alınmıştır.

Danışmanlık

 • Projenin yatırıma değer olup olmadığı konusunda sağlıklı bir karar verebilme amacı ile bir ön fizibilite çalışması gerçekleştirilmiştir.
 • Ulusal ve uluslararası pazarlarda tarım alanında lider olmayı hedefleyen bir kurum olan Adasta, yatırım kararı için objektif ve profesyonel bir kuruluşa ayrıca bir fizibilite çalışmasını hazırlatmıştır.
 • Markalaşmanın henüz tam olarak başlamadığı bu pazarda, marka olmanın önemli olduğu öngörüsü ile tüm pazarlama sürecine destek olacak çözüm ortağı belirlenmiştir.
 • Ayrıca yatırım kararı ile birlikte üretimi ve kalitesini yükseltmek amacı ile dünyada bu konuda önemli bir konuma sahip bir İtalyan danışmanlık şirketinden üretim ve yatırım danışmanlığı alınmış olup, sonraki yıllarda da periyodik olarak devam edecek bir danışmanlık anlaşması yapılmıştır.

Bizden Haberler

Adasta Elmaları, 2014 hasadı sonrası marketlerde...

Adasta soğuk hava tesisi işletmeye açıldı...

Adasta hakkında daha fazla bilgi

İLETİŞİMBize Ulaşın

E-Bületnimize Kayıt Olun:

Kullanıcı Girişi
E-Mail
Sosyal Ağlar
×
Kayıt Olun
×