ÜRETİM FİZİBİLİTESİ

Üretim Fizibilitesi

Üretim Fizibilitesi

Adasta Tarım, aşağıda açıklanan, üretim ve yatırım fizibilitesinin neden ve sonuç ilişkilerinin doğurduğu uygunluk sonucu, üretim bölgesi ve üretim enstrümanı belirleyerek Banarlı Projesine start vermiştir.

Neden Tarım?

Son yıllarda artan dünya nüfusu ve kuraklık nedeni ile tarımsal üretim giderek önem kazanmakta, tüm dünyada yönetimler üretim artışı için çareler aramaktadır. Oysaki bir taraftan da gelişmiş toplumlarda ve özellikle AB gibi örgütlenmelerde tarımdan geçinenlerin oranları azaltılmak için çabalanmaktadır.

Türkiye’ de yoğun tarım uygulanmaları bir türlü istenilen noktaya getirilememiş, yüksek katma değer sağlanamamış, verimlilik hiçbir üründe AB ortalamasının % 60 ı üzerine çıkartılamamıştır. 1993 -1995 yıllarında ha başına elma üretimi Türkiye’ de 19,6 İtalya ‘ da 29,8 iken 2001 e gelindiğinde Türkiye 23 İtalya ise 36 kg ulaşmış bulunmaktadır.

Tüm bunların ışığında bakıldığında, tarım, Türkiye’ de birçok alanda fırsatlar sağlamaktadır. Özellikle sistemli, fizibilitesi ve yatırım planları sağlıklı hazırlanmış girişimler nerede ise rekabetin yaşanmadığı bu sektörde kolaylıkla yerini bulabilecektir.

Neden Meyve?

Türkiye diğer tarım alanlarında olduğu gibi meyve yetiştiriciliği anlamında da, gerekli atılımları gerçekleştirememiş gerek iç gerekse dış pazarın talep ettiği kaliteli ve yeterli miktarda meyveyi üretememektedir. Bir taraftan artan nüfus bir taraftan kaliteli ürün talebi iç pazar için bile karşılanamamış, exotik meyveler ile başlayan dış alım, elma ve armut ile devam etmiştir. Çağdaş işletmecilik anlayışı ile büyük organizasyonlar oluşturan az sayıda şirket sayesinde, istisnai birkaç üründe, dünyada haklı bir yer edinilmiştir. Bu arada özellikle işçilik maliyetlerinin artışı, rekabetçi ortamı tetiklemiş Avrupa’da meyve bahçeleri sökülmeye başlamış üretimde bir azalma eğilimi baş göstermiştir.

Neden Bodur Meyve?

Endüstrinin her alanında verimliliği öne çıkartan Avrupa, tarımda da birim alan başına verimlilik için uzun uğraşlar vermiş, geliştirdiği yeni bodur çeşitler ile büyük ölçüde hedeflerine ulaşmıştır.

Geliştirilen bodur anaçlar ile bir taraftan virüs vb. her türlü hastalık için dayanıklılık sağlanmış diğer taraftan kontrollü vejetasyon sayesinde dönüm başına 60 – 70 olan dikim sıklıkları 350-450 adetlere ulaşmıştır. Sadece ürün kalitesi ve miktarı arttırılmamış, budama ve hasat işçiliği başta olmak üzere maliyetlerde önemli tasarruflar sağlanmış, üretim eskisi ile kıyaslanamayacak noktalara taşınmıştır.

Neden Elma Armut?

Elma hem ülkemizde hem de yakın coğrafyamızda en yoğun tüketilen meyve konumunda-dır. Türkiye 2 milyon ton elma üretimi ile Çin ve Amerika’ dan sonra en büyük elma üreticisi durumundadır. Ancak Türkiye 50 bin ton elma ihracı ile ne yazık ki çok gerilerde kalmaktadır. Bir taraftan üretimimiz ancak kendi ihtiyacımızı karşılayabilmekte diye düşünülebilir ancak ihraç edilebilecek kalitede elma üretememekte dikkate alınmalıdır. Oysaki elma, işçilik yoğun bir üretim olması nedeni ile Avrupalı üreticiler ile rekabet edebileceğimiz ender ürünlerden dir.

Armutta elmaya benzer özellikler taşımakta ancak, elmada en azından yurt içi üretim artma eğiliminde iken, Floksia (Ateş yanıklığı ) hastalığı nedeni ile armut ülke içinde de üretimi azalan bir meyve konumundadır.

Neden Tekirdağ?

Ülkemizde nerede ise her yörede yetişmekle birlikte elma deyince akla Isparta ve Göller bölgesi gelmektedir. Ülke üretiminin büyük bölümünü karşılayan bu ve diğer birkaç bölge de, ne yazık ki son yıllarda yapılan, bir kaçı dışında bahçelerin önemli bir kısmı küçük ölçekli ve geleneksel biçimde üretim yapmaktadır.

Oysaki verimli tarım topraklarına sahip Trakya’nın, iklim olarak uygun bölgesi olan Tekirdağ elma, armut ve diğer bazı meyveler için elverişli yerdir. Erkenci çeşitler için iç bölgelere göre 10 -15 gün avantaj sağlayan Tekirdağ pazara yakınlığı ile de önemli ayrıcalık taşımaktadır.

Neden Banarlı?

Tekirdağ’da iklimin elverdiği daha avantajlı sayılabilecek arazilerin, ana arterlere de yakın olması, arazi fiyatlarının yüksekliği nedeni ile yatırımı mümkün kılmamakta sanayiye yakınlık ta uygunsuz kaçmaktadır.

Oysaki Banarlı hem iklimi, hem su olanakları açısından koşulları sağlamakta, hem pazara yakınlık avantajını taşımakta hem de arazi fiyatları ile cazip kalmaktadır. Ayrıca uygun iş gücü sağlanması açısından da öne çıkmaktadır. Genel olarak yatırım için arazi temin edilmesinde güçlük çekilen Trakya’da, Banarlı plantasyonun büyütülebilmesine de imkan sağlamaktadır.

Bizden Haberler

Adasta Elmaları, 2014 hasadı sonrası marketlerde...

Adasta soğuk hava tesisi işletmeye açıldı...

Adasta hakkında daha fazla bilgi

İLETİŞİMBize Ulaşın

E-Bületnimize Kayıt Olun:

©2014 Adasta. Tüm hakları saklıdır.Bu site Procenter tarafından tasarlanmıştır.
Kullanıcı Girişi
E-Mail
Sosyal Ağlar
×
Kayıt Olun
×